U bevindt zich hier:
Linda Fonds
ANBI status belastingdienst

ANBI status belastingdienst

Giften aan Stichting Linda Fonds zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Hiervoor wil de belastingdienst het volgende van ons weten:

- De Naam: Stichting Linda Fonds

- het RSIN of het fiscaal nummer: 813937243

- de Contactgegevens:

p/a Beurtschipper 14

3861 SC Nijkerk

Email: info@lindafonds.nl

- de bestuurssamenstelling:
voorzitter: G.M. Boogerd
penningmeester: B. van Steenbergen
secretaris: W.E. van Roekel-Peppink
algemeen lid: Joke Roseboom
algemeen lid: Elly Buijs

  - het jaarverslag 2016 leest u hier 

 

- het jaarverslag 2015 met accountants verklaring

 

- het jaarverslag: 2014 met beleidsplan en accountantsverklaring

 

- het jaarverslag: 201

 

- het jaarverslag 2012

 

- het beloningsbeleid: Alle medewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning

- de doelstelling:

Stichting Linda Fonds is specifiek in het leven geroepen om hiermee sociale en diaconale projecten in Oekraïne te kunnen ondersteunen.
De stichting geeft in Nederland voorlichting over deze projecten in Oost Europa met de bedoeling dat personen, instellingen, organisaties en scholen in Nederland hierdoor worden gemotiveerd geld te schenken of te werven voor de stichting Linda Fonds.

Onze doelgroep bestaat uit NGO’s (Non Governamental Organizations) die zich in willen zetten voor kansarmen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen.
Voor concrete wensen zoals leermiddelen, huisvesting, groepsvervoer of primaire levensbehoeften kunnen medefinancierings aanvragen worden geschreven.
 

Uit dit fonds kunnen uitsluitend projecten worden gefinancierd die de goedkeuring van het bestuur hebben verkregen. Naast algemene giften voor het werk van de stichting Linda Fonds worden specifieke projecten onder de aandacht gebracht waarvoor een geoormerkte bijdrage wordt gevraagd.
Het fonds wordt gevoed door giften, actieresultaten van geldwervende acties of legaten die aan de stichting Linda Fonds op NL28 INGB 0000 007179 worden overgemaakt. 

- een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag

- een financiële verantwoording: zie jaarverslag met name laatste pagina's bevatten de accountants verklaring

Nieuws

Afscheid na 25 jaar
Wilma van Roekel draagt na 25 jaar hulpverlening de stichting over aan K...
Nieuwsbrief september 2017
Nieuwsbrief september 2017
Nieuwsbrief mei 2017
kinderbijbelkamp voor Oekra´ense kinderen